Projekty OP PIK

Projekt CZ.01.3.10/0.0/0.015_010/0001090

Snížení energetické náročnosti výrobní technologie společnosti POVYS s.r.o.

V rámci zájmu naší společnosti o šetrný přístup k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti výrobního procesu byl vypracován pro následující pětileté období 2017 – 2021 projekt, jehož cílem je snížení energetické náročnosti technologií pro výrobu. Tento projekt byl úspěšně schválen a je realizován za podpory Evropské Unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Rozsah projektu

V rámci realizace projektu došlo v provozovně Rokytnice 440 společnosti POVYS s.r.o. k výměně 2 ks vstřikovacích lisů s menší energetickou náročností.

Přínos projektu

Realizace tohoto projektu má velmi pozitivní dopad na životní prostředí a to snížením konečné spotřeby energie o 28,726 MWh/rok , to představuje úsporu 75,72%.

Logo-eu

SDGBGSD

slider

Social

.

.

.

.

.

.