Projekt z Programu rozvoje venkova

Název projektu: „Rozšíření výroby plastových výlisků“

Za účelem rozšíření stávající výroby plastových výlisků byl vypracován projekt s názvem „Rozšíření výroby plastových výlisků“. Tento projekt byl úspěšně schválen a je realizován za podpory Evropské Unie z Programu rozvoje venkova.

Rozsah projektu

V rámci realizace projektu došlo v provozovně Císařov 122 (nově přidělené číslo popisné) společnosti POVYS s.r.o. k zakoupení 2 ks vstřikovacích lisů.

Popis a přínos projektu

Záměrem projektu je rozšíření stávající výroby plastových dílů. Projekt obsahuje pořízení 2 ks vstřikovacích lisů. Žadatel tímto projektem rozšíří stávající výrobu, kterou doposud realizuje v provozovně v Rokytnici č.p. 440. Pořízené lisy budou umístěny v provozovně Císařov č.p. 122. Výsledkem projektu bude rozšíření výroby, vytvoření nového pracovního místa, zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a tím dojde k přispění v naplňování Priority 6 PRV.

Logo-eu

SDGBGSD

slider

Social

.

.

.

.

.

.