Projekt z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

POŘÍZENÍ  ELEKTROMOBILU  POVYS S.R.O.

  Naše společnost  POVYS s.r.o.  realizovala projekt  s  názvem  „Pořízení elektromobilu POVYS s.r.o.“,  který je předložen ke spolufinancování z Operačního  programu  Podnikání     a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

  

Elektromobil  NISSAN LEAF byl  pořízen 28.11.2019.  Způsobilé výdaje  činily  353 268,59 Kč a z  Operačního programu   Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  byly  vyplacené dotace ve výši 264 951,44 Kč.

 

Předmětem projektu je pořízení elektromobilu za účelem rozšíření vozového parku žadatele. Cílem je snižování nákladů na provoz vozidel, snižování ekologické zátěže prostředí, zvýšení prestiže firmy a zavádění inovativních technologií.

 

Nový elektromobil, je využíván pro zajišťování provozu firmy. Jeho využití přineslo snížení nákladů na provoz, snížení ekologické zátěže prostředí a zvýšení prestiže firmy. 

 

Leaf

Eu-leaf

SDGBGSD

slider

Social

.

.

.

.

.

.